Ökning av tjänsteproduktionen

Produktionen av tjänster i Sverige steg med drygt två procent under februari 2013 i jämförelse med februari 2012. Sett till fast priser och kalenderkorrigerat har produktionen av tjänster inom kultur-, nöjes- och fritidssektorn ökat mest på ett års sikt.

Stig Björne

Delbranschen har ökat produktionen med nära 11 procent på ett år. Även produktionen inom hälso- och sjukvård, omsorg hade en strakt positiv utveckling och ökade med 6,4 procent.

Kultur, nöje och fritid bidrar med 0,3 procentenheter till uppgången av tjänsteproduktionsindex och produktionen inom hälso- och sjukvård, omsorg bidrar med 0,4 procentenheter. Totalt ökade index med 2,1 procent februari 2013 i jämförelse med februari 2012.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: