Svenska företag i en globaliserad värld

Entreprenörskapsforum anordnade den 21 mars en konferens kring ”svenska företag i en globaliserad värld”. Konferens baserades på fem rapporter som Globaliseringsforum hittills levererat.

Diskussioner fördes om konkurrenskraft, innovation, marknadskunnande, interaktioner mellan små och stora företag samt policyförslag till den ekonomiska politiken.

Läs utdrag

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: