Svenska marknaden: Prisfall i producentledet

De svenska producentpriserna minskade med 0,4 procent från januari till februari tillsammans med priserna på exportmarknaden 0,7 procent, importmarknaden med 0,3 procent och 0,1 procent på hemmamarknaden.

Prisnedgången på den svenska marknaden förklaras av sjunkande priser på el och metaller. Priserna för inhemsk tillgång, det vill säga producentpriserna på hemmamarknaden tillsammans med importpriserna, sjönk med 0,2 procent från januari till februari. På ett år sikt har nu producentpriserna sjunkit med 3,7 procent.

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: