Arbetslösheten ökade och fler sysselsatta

Sysselsättningen ökar till 4,642,000 personer vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65% för befolkningen i åldern 15-74 år enligt statistik från AKU, SCB. Mängden sysselsatta kvinnor ökade med 39,000 till 2,226,000 (63,0 procent.) och antalet sysselsatta män var 2,415,000 (66,8 procent).

Antalet arbetslösa i riket var 8,7% vilket är 445 000 personer. Arbetslösheten har därmet ökat med 0,7% i jämförelse med samma månad 2012. Säsongsrensade siffror visar en sysselsättning på 4,683,000 personer i april 2013. Arbetslösheten ökade med 44,000 personer i jämförelse med april 2012, nästan hela den ökningen består av heltidsstuderande, 41,000 personer.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: