Bilförsäljningen ökade i april

Bilförsäljningen har ökat. Under april 2013 nyregistrerades 26 642 personbilar, nästan 5% fler jämfört med samma månad året innan. Något som kan ha bidraget till uppgången är att april 2013 hade två arbetsdagar fler än 2012.

Störst del av de nyregistrerade bilarna utgörs av dieseldrivna fordon dvs 62%. Bilar som drivs med el, etanol eller gas stod för endast 2% av nyregistreringarna, vilket är en halvering i jämförelse med april 2012. Antalet nyregistrerade elhybridbilar har dock ökat från 129 till 413 i april 2012 respektive 2013.

Stig Björne 

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: