Dystert för svensk industri

Inköpschefsindex från Silf/Swedbank pekar nedåt för april trots tecken på en positiv konjunkturutveckling. Indexvärdet för den svenska industrisektorn gick ner från 52,1 till 49,6 i mars. April 2012 var inköpschefsindex 50,2. 

Det största negativa utvecklingen hade orderingången och den stod för drygt hälften av nedgången, men samtliga delindex gav negativa bidrag. Det var främst hemmamarknaden som låg bakom nedgången i orderindex.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: