Forskning och utveckling (FoU) i siffror

FoU-andelen i Sverige i jämförelse med övriga EU är förhållandevis hög, enligt SCB. Under år 2011 var de svenska insatserna för FoU 118 miljarder kr. Det är 3,4 miljarder kr med än under 2009. 

Det är främst de svenska företagen som står för investeringarna. De svenska företagen satsade år 2011 mer än 81 miljarder kr, vilket motsvarar 69 procent av de totala FoU-utgifterna för hela landet. Den näst största sektorn var universitets- och högskolesektorn. Regionalt sett i Sverige är det i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne som den mesta forskningen och utveckling görs.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: