Fortsatt låg inflation (för maj 2013)

Den svenska inflationen uppgick till -0,2 procent under maj månad 2013. Trots minustecknet före så är det en uppgång sedan april då den var -0,5 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med i genomsnitt 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,7 procent i maj.

Stig Björne [14 maj 2013]

Prisökningar på livsmedel, inventarier och hushållsvaror, drivmedel samt restauranger och logi förklara i huvudsak den svaga ökningen av inflationen. Prissänkningar på el bidrog till att ökningen in blev större.

KPI för maj 2013 var 314,54 (1980=100).

  Vägningstal Bidrag i procentenheter till konsumentprisernas förändring sedan Förändring i procent sedan
  2013 april
2013
maj
2012
april
2013
maj
2012
Livsmedel och alkoholfria drycker 134,0 0,1 0,4 0,6 3,0
Alkoholhaltiga drycker och tobak 38,0 0,0 0,0 0,0 1,0
Kläder och skor 53,0 0,0 ‑0,1 ‑0,7 ‑1,1
Boende 262,0 ‑0,1 ‑0,4 ‑0,3 ‑1,1
Inventarier och hushållsvaror 54,0 0,1 ‑0,1 1,5 ‑2,4
Hälso- och sjukvård 35,0 0,0 0,1 0,3 1,9
Transport 141,0 0,0 ‑0,2 0,3 ‑1,5
Post och telekommunikationer 36,0 0,0 ‑0,1 ‑0,5 ‑3,0
Rekreation och kultur 120,0 0,0 ‑0,1 0,0 ‑0,9
Utbildning 4,0 0,0 0,0 0,1 1,9
Restauranger och logi 62,0 0,1 0,1 0,9 2,2
Diverse varor och tjänster 61,0 0,0 0,1 0,6 0,9
KPI totalt 1 000,0 0,2 ‑0,2 0,2 ‑0,2

Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 0,7 procent i maj, vilket är en uppgång från april då den var 0,5 procent. Från april till maj steg KPIF med i genomsnitt 0,2 procent. Under samma period förra året var KPIF oförändrat.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser april 2013. Inflationstakten för EU var då 1,4 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,2 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,0 procent. Enligt Eurostats snabbstatistik var inflationstakten 1,4 procent för EMU-länderna i maj 2013.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: