Ingen inflation mätt i KPI

Takten på den svenska inflationen, mätt som förändring av Konsumentprisindex under de senaste 12 månaderna, var minus en 0,5%  i april 2013, vilket var nedgång sedan mars då den var 0%. Inflationen i Sverige är i det närmaste obefintlig.

De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser mars 2013. De visar att Inflationstakten för EU var 1,9 procent, EMU-länderna 1,7 procent och Sverige enligt samma sätt att mäta (HIKP) 0,5 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: