Ökad försäljning i detaljhandeln

SCB och HUI Research visade nyligen upp siffror för försäljningsvolymen inom detaljhandeln. Volymen ökade med 1,8% i mars jämfört med samma månad förr året. Dagligvaruhandeln ökade med 2,2% och sällanköpsvaruhandeln ökade med 1,8%.

Detaljhandelns försäljningsvolym minskade med 0,4% mellan februari 2013 och mars 2013. Under den senaste tremånadersperioden (januari-mars) ökade försäljningsvolymen med 1,6%.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: