Ökad produktion inom tjänstesektorn

Under mars 2013 ökade den svenska tjänsteproduktionen med 0,5% jämfört med samma månad året innan. Branscher som tillväxte mest var; nöje, kultur och fritid med drygt 6%. Andra branscher som ökade på flera procent var utbildning, hälso- och sjukvård.

Första kvartalet 2013 ökade produktionen med 1%, säsongsrensat, i jämförelse med oktober-december 2012. Uppgifterna för mars är preliminära och från SCB. Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: