Ökat överskott i utrikeshandeln

Under april var värdet på den svenska exporten av varor ca 94 miljarder kronor. Handelsnettot med varor var under april 8,8 miljarder kronor. 

Både exporten och importen av varor har minskat i värde. Handeln med länder utanför EU gav ett överskott på 17,1 miljarder kronor. Sett över de första fyra månaderna under 2013 har värdet för varuexporten minskat med åtta procent medan varuimporten minskat med tio procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: