Stabilt på arbetsmarknaden

Under april månad 2013 var 16,000 fler personer arbetslösa jämfört med samma månad 2012. Totalt var antalet arbetslösa c:a 400 000 eller 8,5% av den ”registerbaserade” arbetskraften enligt Arbetsförmedlingen.

Säsongrensat är andelen arbetslösa oförändrad. Antalet personer med långa tider utan arbete ökar. 7000 fler lediga platser anmäldes till Arbetsförmedlingen jämfört med april 2012. Antalet varslade om uppsägning har stigit med 1800 på ett år till summan 5500 personer.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: