Stig Björne: Starkare BNP-utveckling

SCB presenterade utvecklingen av BNP för Sverige. Sveriges BNP ökade med 1,7% under det första kvartalet 2013 i jämförelse med samma kvartal året innan.

Det är framför allt två faktorer som ligger bakom den relativt sett höga siffran, hushållens konsumtion och lagerinvesteringar hos företagen. Hushållens konsumtionsutgifter som ökade med 1,5 procent och bidrog med 0,7 procentenheter till BNP-tillväxten. Den delpost som gav störst negativ inverkan på hushållskonsumtionen var transporter.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: