Archives for juni 2013

Sysselsättningen: Fler jobb men hög arbetslöshet

Den svenska ekonomin står emot emot den svaga konjunkturen i omvärlden och sysselsättningen de närmaste åren bedöms öka enligt AF. Sysselsättningen förutspås öka med 68,000 personer på två … [Read more...]

Stig Björne: Lägre produktion inom näringslivet

Under april 2013 så minskade produktionen inom det svenska näringslivet med en dryg procent (1,2) i jämförelse med mars och korrigerat för säsongseffekter. I jämförelse med samma månad förra året … [Read more...]

Koncentrerad FoU inom IT-, fordons-, optik-, el- och läkemedelsindustrin

2011 investerade svenska näringslivet drygt 80 miljarder kronor varav hälften kom från läkemedelsföretagen, fordonsindustrin, optik-, el- och datorindustrin. FoU-intensiteten var högst i … [Read more...]

Gränsundersökningen 2012 – IBIS

Totalt gjordes ca 16 miljoner utländska besök i Sverige 2012. De allra flest besökare kom från våra grannländer Danmark, Norge och Finland. Dessa stod för mer än hälften av det totala antalet … [Read more...]

Tillväxten stabil i jämförelse med de flesta EU-länderna

Tillväxten i den svenska ekonomi förhölls sig fortsatt stabil i jämförelse med de flesta EU-länderna under inledningen av året. BNP minskade i flera av euroområdets ledande ekonomier, däribland … [Read more...]

Minskad industriproduktion i Sverige

Industriproduktionen i Sverige minskade med 0,5% under april 2013 i jämförelse med mars. Procenttalet är taget med hänsyn till kalendereffekter. Jämförs med samma månad förra året minskade … [Read more...]

Orderingången minskar i den svenska industrin

Vi kan se en uppgång i orderingången till den svenska industrin under mars månad. April visar dock på en nedgång. Jämförs april 2013 med april 2012 ökade orderingången med 1,7 procent. Nedgången … [Read more...]

Utlåningen till hushållen oförändrad

De monetära finansinstitutens var oförändrad under april månad 2013. Det är den tredje månaden i rad som den årliga tillväxttakten av utlåningen till hushållen oförändrad. Utlåningen till … [Read more...]