Koncentrerad FoU inom IT-, fordons-, optik-, el- och läkemedelsindustrin

2011 investerade svenska näringslivet drygt 80 miljarder kronor varav hälften kom från läkemedelsföretagen, fordonsindustrin, optik-, el- och datorindustrin.

FoU-intensiteten var högst i förhållande till nettoomsättningen i dessa branscher. För alla typer av intensitetsmått var intensiteten något lägre år 2011 jämfört med 2009. Med FoU-intensitet menar man hur stor andel av tillgängliga resurser som satsas på forskning och utveckling.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: