Orderingången minskar i den svenska industrin

Vi kan se en uppgång i orderingången till den svenska industrin under mars månad. April visar dock på en nedgång. Jämförs april 2013 med april 2012 ökade orderingången med 1,7 procent.

Nedgången under april 2013 var resultatet av minskningar inom ”annan transportmedelsindustri” och”elektronikvaruindustrin”. Samtidigt redovisades stor uppgång i motorfordonsindustrin. Sett på årsbasis så fortsätter den goda utvecklingen och det är nu den tredje månaden i rad som den ökar. I april ökade orderingången med 1,7 procent jämfört med april föregående år.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: