Sysselsättningen: Fler jobb men hög arbetslöshet

Den svenska ekonomin står emot emot den svaga konjunkturen i omvärlden och sysselsättningen de närmaste åren bedöms öka enligt AF. Sysselsättningen förutspås öka med 68,000 personer på två år.

Tillväxten av arbetskraftens de senaste kvartalen har varit mycket hög. Arbetsförmedlingens prognos bygger bland annat på intervjuer med närmare 12 000 privata arbetsgivare samt med verksamheter i samtliga kommuner och landsting.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: