Tillväxten stabil i jämförelse med de flesta EU-länderna

Tillväxten i den svenska ekonomi förhölls sig fortsatt stabil i jämförelse med de flesta EU-länderna under inledningen av året. BNP minskade i flera av euroområdets ledande ekonomier, däribland Frankrike och Italien.

Stig Björne

Förklaringarna bakom utvecklingen i Sverige var till största del hushållens konsumtion och investeringar i lager. Det visar SCB i: Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv nummer 2/2013.

Sveriges Bruttonationalprodukt ökade med 0,6 procent (säsongsrensat) under det första 2013 i jämförelse med sista kvartalet 2012. Den kvartalsvisa ökningstakten av BNP-tillväxten steg något jämfört med de två föregående kvartalen då den var 0,1 respektive 0,2 procent. BNP i euroområdet (EU17) minskade med 0,2 procent säsongrensad och jämförd med kvartalet innan. USA tillväxt var 0,6 procent för samma period.

De svenska hushållens konsumtion var bland de starkaste drivkrafterna bakom den faktiska BNP-tillväxten. Väl tilltagna reala inkomstökningar bidrog till det. Hushållen ökade konsumtionen med 1 procent, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Det är den starkaste kvartalstillväxten på ett år. Höga boendeutgifter på grund av det kalla vädret drog upp konsumtionen, men hushållen visade också tecken på ett något mindre försiktigt köpbeteende där bland annat inköp av heminredning prioriterades. Sparbenägenheten är dock fortfarande dominerande och den justerade sparkvoten låg kvar på en historiskt hög nivå. Det kan tyckas paradoxalt då hushållen fortsatt lånar mer pengar.

Läs mer i Statistiskt Perspektiv 2.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: