Archives for juli 2013

Fortsatt svagt på arbetsmarknaden

De senaste siffrorna för arbetslösheten (juni 2013) visar att utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag. Nära 390 000 personer var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. … [Read more...]

Minskad efterfrågan för den svenska industrin

Orderingången till den svenska industrin fortsätter att minska även under maj månad. Minskningen under maj - i säsongrensade tal – var 2,6 procent jämfört med föregående månad. Vid en jämförelse … [Read more...]

Fortsatt låg inflation

Inflationen i den svenska ekonomin mätt som förändring i Konsumentprisindex (KPI) den senaste tolvmånadersperioden uppgick till -0,1 procent (negativ alltså) i juni månad. I jämförelse med månaden … [Read more...]

Omställning och förnyelse på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är långt ifrån statisk. Att antalet jobb som finns är desamma jobb som fanns året eller åren innan. Dynamiken på arbetsmarknaden och i näringslivet är stor. Varje år etableras ett … [Read more...]

Bostadsmarknadsenkäten: Brist på bostäder

På 20 år har Sverige gått från balans eller till om med ett överskott på bostäder till en rejäl bostadsbrist i de flesta kommunerna. Enligt Boverket har runt 85% av kommunerna brist på hyresrätter, … [Read more...]