Bostadsmarknadsenkäten: Brist på bostäder

På 20 år har Sverige gått från balans eller till om med ett överskott på bostäder till en rejäl bostadsbrist i de flesta kommunerna.

Enligt Boverket har runt 85% av kommunerna brist på hyresrätter, men samtidigt ökar antalet kommuner som har balans mellan tillgång och efterfrågan av bostäder. Det visar Bostadsmarknadsenkäten 2013 som baseras på en enkät till landets kommuner genomförd av Boverket.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: