Fortsatt låg inflation

Inflationen i den svenska ekonomin mätt som förändring i Konsumentprisindex (KPI) den senaste tolvmånadersperioden uppgick till -0,1 procent (negativ alltså) i juni månad.

I jämförelse med månaden innan var det en mindre ökning. Det som bidrog till den låga inflationen var minskade räntekostnader (-12,0 procent) som bidrog nedåt med 0,6 procentenheter. Prissänkningar på hemelektronik (-11,6 procent) bidrog nedåt med 0,2 procentenheter. De priser som verkade i motsatt rikting var ökade livsmedelpriser (2,6 procent) samt höjda hyror (2,2 procent) som bidrog uppåt med 0,3 respektive 0,2 procentenheter.

Tar man bort effekten av räntesatsförändringar enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var inflationen 0,9 procent i juni, vilket också är en ökning från maj då den var 0,7 procent. KPIF är ett av Riksbanken definierat mått på underliggande inflation som på uppdrag av Riksbanken beräknas av SCB.

I jämförelse med övriga Europa (EU) så finns ett jämförelse mått – HIKP. Enligt detta mått var inflationstakten i Sverige 0,5 procent i juni 2013. Från maj till juni sjönk priserna i genomsnitt med 0,1 procent enligt HIKP. De senast publicerade HIKP-talen för EU-länderna avser maj 2013. Inflationstakten för EU var då 1,6 procent. För EMU-länderna var inflationstakten 1,4 procent. Under samma period var inflationstakten enligt HIKP i Sverige 0,3 procent. Läs mer på www.scb.se.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: