Fortsatt svagt på arbetsmarknaden

De senaste siffrorna för arbetslösheten (juni 2013) visar att utvecklingen på arbetsmarknaden är fortsatt svag. Nära 390 000 personer var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd.

En ökning med nästan 15 000 i jämförelse med juni 2012. I relativa tal så uppgår arbetslösheten på detta sätt att räkna till 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften och det är en ökning med 0,1 procentenheter i jämförelse med 2012. 209 000 personer var öppet arbetslösa och 179 000 deltog i program med aktivitetsstöd.

Totalt anmäldes ca 380 000 lediga jobb, närmare 4 000 färre jämfört med första halvåret 2012.

Drygt 310 000 personer lämnade Arbetsförmedlingen för någon form av arbete under första halvåret 2013. Det är 20 000 fler än motsvarande period året innan. I juni varslades närmare 4 500 personer om uppsägning, vilket är 700 färre jämfört med samma månad året innan. Under perioden januari — juni i år har totalt 33 000 personer varslats om uppsägning, drygt 2 000 fler än motsvarande period 2012.

Utvecklingen på arbetsmarknaden i korthet (parentes anges motsvarande siffror för juni år 2012).

  • 44 151 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (45 366)
  • 209 382 personer var öppet arbetslösa vid månadens slut (205 606)
  • 178 880 personer deltog i program med aktivitetsstöd (168 614)
  • 46 791 nya lediga platser anmäldes (50 192)
  •  4 457 personer varslades om uppsägning (5 175)
  • 8,2 procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd (8,1).* Sammanlagt 388 262 personer (374 220)
  • 61 414 personer fick arbete (62 652)

*4,4 (4,4) procent av den registerbaserade arbetskraften var öppet arbetslösa och 3,8 (3,6) procent deltog i program med aktivitetsstöd.

Läs mer på www.arbetsformedlingen.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: