Minskad efterfrågan för den svenska industrin

Orderingången till den svenska industrin fortsätter att minska även under maj månad. Minskningen under maj – i säsongrensade tal – var 2,6 procent jämfört med föregående månad.

Vid en jämförelse mellan maj 2013 och maj 2012, sjönk orderingången med 6,1 procent i kalenderkorrigerade tal. En förhållandevis stor minskning således. Allt enligt SCB.

Uppdelat på hemma- och exportmarknaden redovisades nedgångar på 3,5 respektive 2,1 procent på månadsbasis. Hemma- och exportmarknadens tremånadersjämförelser visade dock, likt den totala marknaden, positiva utvecklingstal på 5,6 respektive 0,2 procent.

Efter tre månader i följd av positiva årsjämförelser redovisade maj en negativ utveckling med 6,1 procent jämfört med maj föregående år, i kalenderkorrigerade tal. Motsvarande jämförelse för hemma- och exportmarknaden uppvisade nedgångar på 10,2 respektive 3,2 procent.

Även leveranserna från industrin minskade. Nedgången var 0,4 procent i maj jämfört med april i säsongrensade tal. Motsvarande jämförelse uppdelat på hemma- och exportmarknaden visade nedgångar på 0,3 respektive 0,4 procent. På årsbasis minskade de totala leveranserna med 4,3 procent i kalenderkorrigerade tal. För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 6,4 procent medan leveranserna på exportmarknaden minskade med 3,0 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: