Omställning och förnyelse på arbetsmarknaden

Arbetsmarknaden är långt ifrån statisk. Att antalet jobb som finns är desamma jobb som fanns året eller åren innan. Dynamiken på arbetsmarknaden och i näringslivet är stor.

Varje år etableras ett stort antal nya företag och arbetsplatser samtidigt som många läggs ned. I riket som helhet skapas drygt 70 000 arbetsplatser med omkring 120 000 sysselsatta ett genomsnittligt år.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: