Aktiemarknaden: Utländska aktier mer populära

Det senaste årets intresse från svenska investerare fortsätter och svenska placerare investerade drygt 40 miljarder kronor i aktier och funder under perioden april-juni.

De främsta tillgångsslaget som köptes var engelska och tyska aktier och fonder i Luxemberg (som fortsatt är vanliga). Placeringarna i svenska aktier av icke-svenska placerare minskade något och nettoutflödet uppgick till tre miljarder kronor. Totalt genererade den gränsöverskridande handeln med aktier och fonder ett nettoutflöde på 70 miljarder kronor under andra kvartalet 2013. (SCB)

Handeln med svenska räntebärande värdepapper genererade ett inflöde på 61 miljarder kronor netto. Inflödet förklaras av att de svenska bankerna ökat sin upplåning i utländsk valuta med 71 miljarder kronor. Upplåningen är relativt jämt fördelad mellan certifikat och obligationer.

Under kvartalet emitterade Riksgälden statsobligationer för 27 miljarder kronor i utländsk valuta som till viss del ersatte de certifikat i utländsk valuta som under kvartalet gick till förfall för motsvarande 51 miljarder kronor.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: