Bankerna lånar i utländska certifikat – Den svenska statsskulden krymper lågsamt

SCB. Det svenska skuldberget i räntebärande värdepapper var i slutet av juli 5951 miljarder kr, en minskning på 37 miljarder kr jämfört med föregående månad. Orsaken är en mindre kronförstärkning i relation till euron.

Svenska kreditinstitut har totalt sett utestående värdepapper till ett nominellt värde av 1337 miljarder kr utestående i euro, vilket motsvarar nästan 25% av alla emitterade värdepapper. Banker och bostadsinstitut emitterade för 24 respektive 9 miljarder kronor netto.

Den svenska statens nominella skuld i värdepapper minskade med 9 miljarder kronor pga en förstärkning av kronan gentemot dollarn och ett förfall i en statskuldsväxel. Totalt minskade upplåningen i statsskuldsväxlar med nästan 4 miljarder kronor, skriver SCB.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: