Erik Penser Bank: rekordartad tillväxt 2014

Sverige gör ett tillväxtlyft i världsklass 2013. Kan bli 3,3%. Det tror Sven-Arne Svensson som är chefekonom på Erik Penser Bank.

Erik Penser Bank bedömer att tillväxten blir 3,3% 2013 jämfört med 1,5% 2012. Exporten kan öka till 5% under 2014.

Privatkonsumtionen väntas öka med 2,4% år 2014 och 3,4% år 2015, enligt prognosen.

Regeringen kan presentera bla skattelättnader för omkring 25 miljarder 2014, tror Erik Penser Bank, varav merparten går till hushållen. Inflationen blir fortsatt svag och Riksbanken kommer inte att röra på räntan. Arbetslösheten sjunker dock marginellt.

Text: Stig Björne 

Läs mer på www.penser.se

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: