Handelsbanken: Svensk ”sparlåga” snart över

Det tror Handelsbanken i sin senaste analys och prognos över utvecklingen i Sverige och internationellt. Svensk BNP-tillväxt har varit svag sedan2011, i genomsnitt på låga 1,3 procent under 2012 och 2013 (om Handelsbankens prognos för 2013 slår in).

Stig Björne

Trots detta pekar man på att Sverige har växt snabbare än många andra länder under dessa år. Den inhemska ekonomin har stöttats av expansiv politik och starka finanser i både hushålls- och offentlig sektor.

Handelsbanken pekar på att Sverige ännu skördar frukter från de senaste decenniernas reformer. Vidare har  senaste årens skattesänkningar samt åtstramningar inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen stärkt utbudssidan. Man pekar också på att avregleringar, ett ordnat makroekonomiskt ramverk (inrättat efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet) samt stabila institutioner är nyckelfaktorer för svensk framgång, även om dessa faktorer nu överskuggas av senare insatser

Jämförs skuldsättning och finansiellt sparande för offentlig sektor med andra länder placerar sig Sverige i en avundsvärd position. Handelsbanken menar att även om överskottsmålet (offentliga sektorns finansiella sparande på 1 procent av BNP över konjunkturcykeln) knappast kommer att uppfyllas under kommande år – även utan expansiv politik – tror man inte att slutsatserna för de offentliga finanserna kommer att ändras nämnvärt utan att det kommer att förbli starka.

Handelsbanken tror att potentialen för hög svensk tillväxt består. Man pekar bland annat på de ovannämnda reformerna, inga ”akuta” inhemska ekonomiska eller andra problem i kontrast till andra ekonomier. Handelsbankens prognos för BNP de närmaste åren landar på 3,1 procent 2014 och 2,5 procent 2015.

Det Handelsbanken ser på nedsidan är problemen med arbetsmarknaden där fortsatt hög arbetslöshet är ett stort problem.

Research.handelsbanken.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: