Industrin: Svag nedgång av lageruppbyggnaden

Under första kvartalet så skedde en stor uppbyggnad av industrins lager. Under andra kvartalet 2013 har uppbyggnaden vänt nedåt. Lagernivån för insatsprodukter minskade med 3,0 miljarder kronor, medan lagernivån för färdiga varor och PIA (produkter i arbete) ökade med 2,1 miljarder kronor.

Stig Björne

Det var en bred nedgång både inom gruv- och tillverkningsindustrin. Inom delbranscherna av tillverkningsindustrin var utvecklingen blandad – ungefär hälft minskade. Den svagaste utvecklingen hade petroleumprodukter med en minskning om drygt en miljard. Vad gäller tillverkningsindustrin så var ökningen störst inom läkemedel med nära två miljarder.

Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)

    Förändringar i industrins totala lager (2010 års priser)
SNI 2007 Bransch Kv2 2013 Kv2 2013/
Kv1 2013*
Kv1 2013 Kv2 2012
    Mnkr % Mnkr Mnkr
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri -953,2 -0,4 8 297,2 -1 590,6
Industri för insatsvaror (exkl. energi) -1 634,1 -1,8 451,2 283,7
Industri för energirelaterade insatsvaror -1 057,2 -8,6 1 943,5 -268,8
Industri för investeringsvaror 779,0 1,1 3 953,4 -504,5
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 963,3 2,8 1 909,1 -1 111,4
Industri för varaktiga konsumtionsvaror -4,3 -0,1 39,9 10,5
B Gruvor och mineralutvinningsindustri -30,0 -1,1 -648,3 43,8
C Tillverkningsindustri -923,2 -0,4 8 945,5 -1 634,4
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaksindustri -887,7 -6,4 74,9 -1 107,8
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 52,4 6,6 21,9 -18,7
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler -879,7 -9,2 479,8 -6,9
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri -803,2 -5,8 620,4 -511,3
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri -108,7 -18,5 101,6 15,3
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter -1 057,2 -8,6 1 943,5 -268,8
20 Kemisk industri -157,0 -1,6 837,7 192,5
21 Industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 1 917,3 10,7 1 604,7 121,3
22 Gummi- och plastvaruindustri 24,9 0,5 -17,6 -10,5
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 360,4 7,0 -103,0 -119,0
24 Stål- och metallverk -733,3 -3,0 -716,1 202,4
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 96,8 0,7 -85,7 -218,0
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik -215,9 -1,4 1 259,9 66,6
27 Industri för elapparatur 464,6 6,0 370,5 406,1
28 Övrig maskinindustri -564,2 -1,9 1 014,6 -85,9
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 1 684,9 11,1 1 509,3 379,0
30 Annan transportmedelsindustri -166,1 -2,1 70,8 -573,9
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 48,5 0,9 -41,7 -96,8

*Lagerförändring senaste kvartalet/lagerstock föregående kvartal.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: