Näringslivet ökar takten

Näringslivet, Stig Björne, TillväxtUnder juni 2013 så ökade produktionen inom det svenska näringslivet med en halv procentenhet i jämförelse med maj, rensat för säsongseffekter. I jämförelse med juni förra året minskade emellertid produktionen med en procent (korrigerat för kalendereffekter).

Text: Stig Björne

Det som bidrog till uppgången i juni i jämförelse med maj var en relativt kraftig uppgång av industriproduktionen – 3,2 procent. Tjänste- och byggproduktionen minskade däremot med 0,3 procent respektive 0,9 procent.

Sett i ett års perspektiv såvar ju minskningen av produktionen ca en procent juni 2013 till juni 2012. Industriproduktionen som ökade starkt från maj till juni i år backade emellertid med nära fem procent på ett år sikt. De flesta bedömare tror emellertid på att det nu har vänt och att produktionen kommer att fortsätta öka. Tjänsteproduktionen ökade med 0,1 procent och byggproduktionen uppvisade en ökning på 3,0 procent.

Procentuella förändringar i produktionsvolym

SNI 2007 Bransch/Branschgrupp Andel av förädlings-värde 2012 Juni 2013/ Maj 2013 [1] Apr-Juni/ Jan-Mars [1] Juni 2013/ Juni 2012 [2]
B-S exkl. K och O Näringslivet exkl. finans och försäkringsverksamhet 100 0,5 -1,4 -1,0
B-D exkl. 35.2-35.3 Utvinning av mineral, tillverkning och försörjning av el 26,5 3,2 -2,2 -4,7
F Byggverksamhet 7,9 -0,9 -3,1 3,0
E, G-S exkl. K och O Tjänsteverksamhet inkl. vattenförsörjning och avfallshantering exkl.finans- och försäkringsverksamhet 65,6 -0,3 -0,7 0,1

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

För en lång och krånglig förklaring på hur produktionen mäts av SCB så finns en den att läsa på SCB.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: