Ökad tillväxttakt för lån

Hushållens lån hos MFI (monetära finansinstitut bland annat banker och bostadsinstitut) var under juli 2013 till 2 841 miljarder kronor. I jämförelse med juli 2012 så är det en ökning med nära 130 miljarder och det som ökar mest är lånen till bostäder (ca 110 miljarder).

Stig Björne

Bostadslånen har en årlig tillväxttakt på drygt 5,1 procent. Som bostadslån räknas lån till hushåll med säkerhet i småhus, ägarlägenheter och bostadsrätter. Hushållens utestående bostadslån hos MFI var 2 288 miljarder. Resterande del av hushållsutlåningen är mest lån till konsumtion (bilar, båtar etc).

Hushållens konsumtionslån uppgick i juli till 171 miljarder och hade en årlig tillväxttakt på 4,4 procent.

MFI:s utlåning till icke-finansiella företag uppgick i juli till 1 874 miljarder kronor och hade en årlig tillväxttakt på 1,4 procent. Det innebär att tillväxttakten ökade jämfört med juni då den var 1,3 procent. I juli 2012 var tillväxttakten 2,7 procent.

Räntorna tycks vara på väg upp

Under ett antal månader under våren har räntorna till hushållen minskat men räntan vände upp under juli. Den genomsnittliga ränta på nya lån uppgick till 2,99 procent vilket är fem punkter högre än i juni. Den genomsnittliga räntan på nya avtal för bostadslån steg från 2,85 procent i juni till 2,88 procent i juli.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: