Riksbanken om hushållslånen

Riksbanken konstaterar att svenskarnas belåning är för hög (Riksbanken, Finansiell stabilitet 2013, pressmeddelande www.riksbank.se)

Man pekar på att ett typhushåll i Stockholm lånade fyra och en halv gånger så mycket pengar som det hade i disponibel inkomst i första hand för att köpa bostad. Sett till hela riket är nivån något lägre, drygt tre gångar den disponibla inkomsten.

Riksbanken menar att om boräntan skulle höjas till sex procent skulle vart tionde hushåll inte klara ekonomin och då menar man att konsumtionen minskar och en rad små och medelstora företag och bankerna får kreditförluster.

Man pekar på att även om de svenska storbankerna går så pass bra idag  att de kan låna billigt så man en riskabelt stor andel i utländsk valuta. Bankernas lån i utlandet är nu hela 55-60 procent av landets bruttonationalprodukt men var för drygt tio år sedan bara 20 procent.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: