SEB:s bedömning

Även SEB har kommit med en bedömning av den fortsatta ekonomiska utvecklingen. Man menar att USA står inför en starkt ökande BNP på runt 3,5 procent under åren 2014-2015.

Stig Björne

Man menar att det ger eurozonen ökade möjligheter att återskapa ekonomisk, finansiell och politisk stabilitet, trots en trög BNP-tillväxt på 0,8 procent 2014 och 1,7 procent 2015.

SEB tror att BNP-tillväxten i OECD-området ökar från 1,2 procent i år till 2,4 procent 2014 och 2,8 procent 2015. Stora tillväxtskillnader består dock mellan länder och regioner, vilket innebär utmaningar för internationellt ekonomisk-politiskt samarbete.

SEB menar att den svenska tillväxten tar fart och att den kommer att ligga över OECD-genomsnittet under prognosperioden fram till och med 2015. Det är främst hushållens starka ekonomi som bidrar. SEB tror att Regeringens åtgärder stärker hushållskassorna med hela 20 miljarder kronor 2014 – mer än 1 procent av inkomsterna. Låg inflation ger samtidigt årliga reallöneökningar på runt 1-1,5 procent.

Läs mer på www.seb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: