Stig Björne: Fortsatt ökning inom detaljhandeln

De senaste siffrorna för försäljningsvolymen inom detaljhandeln visar att den ökade med 3,6 procent i juni 2013 i jämförelse med juli 2013. Av detta stod sällanköpshandeln för 4,7 procent och dagligvaruhandeln för 2,3 procent räknat med kalenderkorrigerade uppgifter. Detta visar en undersökning från HUI Research och SCB.

Detaljhandelns försäljningsvolym ökade med 0,6 procent mellan maj 2013 och juni 2013. Under den senaste tremånadersperioden (april-juni) ökade försäljningsvolymen med 0,7 procent, jämfört med närmast föregående tremånadersperiod (januari-mars).

Bäst i sällanköpsvaruhandeln gick det för apotekshandeln som ökade med 4,3 procent. Klädhandeln som har flera svåra månader bakom sig har nu visat tillväxt tre månader i rad. I juni ökade försäljningen med 2,2 procent. För elektronikhandeln är det fortsatt tungt, och hittills i år har branschen backat med 6,1 procent. Juni var inget trendbrott då branschen minskade med 9,3 procent. Totalt sett har och hittills under 2013 ligger volymtillväxten på 1,3 procent. Efter ett svagt första halvår bedömer HUI att tillväxten kommer att tillta efter sommaren deras prognos för detaljhandeln 2013 som helhet är två procent.

Läs mer på www.hui.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: