Stig Björne: Minskad tjänsteproduktion under juni

Under juni minskade tjänsteproduktionen i Sverige något – 0,2 procent i jämförelse med juni 2012. För tremånadersperioden april-juni minskade produktionen med 0,9 procent, säsongrensat, jämfört med januari-mars.

Text: Stig Björne

Sett till de underliggande delbranscherna så minskade datakonsultverksamhet med hela 4,7 procent. Även produktionen inom hälso- och sjukvård minskade med drygt fyra procent. Datakonsultverksamhet bidrar med 0,3 procentenheter till nedgången av tjänsteproduktionsindex och även produktionen inom hälso- och sjukvård bidrar med 0,3 procentenheter. Övriga branscher går således bättre och bidrar till att minskningen inte blir större. På SCB:s hemsida finns en lång och uttömmande förklaring hur mätningen går till.

Fasta priser, kalenderkorrigerat

  jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr^ maj^ jun^
Tjänste-
produktion
112,8 93,9 102,2 109,7 112,7 110,6 116,3 98,4 98,3 108,9 106,1 110,4 112,6
Månads-
utveckling*
4,1 0,0 2,3 -0,3 -0,2 1,4 -1,1 1,8 2,7 0,2 -0,8 0,6 -0,2
3‑månaders‑
utveckling**
1,8 1,7 2,2 0,7 0,6 0,3 0,0 0,6 1,0 1,5 0,7 0,0 -0,1

* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3-månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: