Stig Björne: Ökad förmögenhet i fonder

fonder Stig Björne analysNärmare 2 000 miljarder kronor (1 915) det var den totala fondförmögenheten i svenskregistrerade fonder vid halvårsskiftet. En ökning med drygt 50 miljarder för det senaste kvartalet.

Stig Björne

Sett ett år tillbaka i tiden är ökningen hela 314 miljarder kronor. Det totala nettosparandet var under det andra kvartalet positivt, då det köptes för 17,4 miljarder mer än vad det såldes för.

Hushållens fondförmögenhet i svenskregistrerade investeringsfonder var totalt 381 miljarder kronor (i direkt ägande). En bidragande orsak var att hushållens nettosparande i fonder uppgick till 4,4 miljarder under kvartalet.

Premiepension och fondförsäkring, vilka är hushållens indirekta fondinnehav, ökade med 5 respektive 1 miljarder under andra kvartalet. Totalt uppgick hushållens indirekta fondinnehav i premiepension till 427 miljarder och fondförsäkring till 492 miljarder.

Fondförmögenhet, 2013 kv 2

  Alla sektorer Hushåll
  Mkr Andel i procent Mkr Andel i procent
Fondförmögenhet 1 915 392 100    380 923 100
Aktiefonder 984 684 51 246 809 65
Blandfonder 284 234 15 77 126 20
Fond-i-fond 231 868 12 19 356 5
Räntefonder 217 674 11 19 428 5
Övriga fonder 196 931 10 18 204 5

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: