Stig Björne: Stockholm har snabb tillväxt

Att Stockholm har en snabb befolkningstillväxt i ett svenskt perspektiv är knappas någon nyhet. Stockholm växer snabbare än de flesta prognoser. En utredning från Stockholms handelskammare visar dessutom att Stockholm (eller Stockholmsregionen) är en av de snabbast växande städerna eller regionerna i Västeuropa – mätt i relativa tal.

Stig Björne

Det är faktiskt Osloregionen som växer snabbast med en befolkningstillväxt på 2,1 procent. Därefter kommer Stockholmsregionen (länet) med en befolkningstillväxt på 1,8 procent. Arbetsmarknaden sträcker sig i regel utanför stadens administrativa gränser och därav följer att det oftast mest intressant att titta på just regionens utveckling.

Ser vi till storstadsregionens befolkning som andel av rikets ser vi liknande mönster som för städerna. Oslo och Stockholm svarar för ungefär en fjärdedel av Norges och Sveriges befolkning, Zürich för nära 18 procent och London för 12,9 procent. Stockholm sticker ut bland de tio snabbast växande storstadsregioner som den enda stor­stadsregionen som står för majoriteten av den totala befolkningstillväxten i riket 2011 (55 pro­cent).

Även Berlin och München står för en stor andel av Tysklands totala befolkningstillväxt, 48 respektive 46 procent. Samtidigt bör det tilläg­gas att 2011 var första gången sedan 2002 som Tyskland har haft en befolkningsökning. Tidigare har tyska städer vuxit, samtidigt som Tysklands befolkning totalt har minskat.

www.chamber.se

Befolkningsökningen i respektive region

Bef.ök. 2011-2012
Oslo 2,1
Stockholm 1,8
Zurich 1,7
Munchen 1,3
London 1,1
Amsterdam 1
Berlin 0,9
Frankfurt 0,6
Manchester 0,6
Hamburg 0,5

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: