Svenska industrin – Fler order till industrin

Svensk industri, SvD, Stig Björne TillväxtDet har kommit flera positiva konjunktursignaler under senare tid. De senaste siffrorna för den svenska industrins ordergång understryker detta. Orderingången vände uppåt under juni med en ökning om 1,9 procent jämfört med maj, i säsongrensade tal.

Text: Stig Björne

Orderingången under 2013 har varierat kraftigt – stora uppgångar har följts av lika stora nedgångar. Efter två månader med negativ utveckling vände orderingången och redovisade en uppgång i juni jämfört med maj. Branscher som gick bra var industri för elapparatur och övrig maskinindustri medan ”annan transportmedelsindustri” gick sämst.

Hemma- och exportmarknaden redovisades uppgångar på 2,2 respektive 1,7 procent på månadsbasis. Under andra kvartalet minskade dock orderingången till hemmamarknaden med 12,2 procent medan den ökade med 0,2 procent till exportmarknaden.

Även industrins leveranser ökade med 2,7 procent under juni månad. I jämförelse med samma månad 2012 minskade de totala leveranserna med en knapp procent (0,9). För hemmamarknaden visade motsvarande jämförelse en nedgång på 6,9 procent medan leveranserna till exportmarknaden ökade med 3,1 procent. Kan det möjligen vara så att en bättre konjunktur i USA och Europa börjar slå igenom även i Sverige?

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: