Archives for september 2013

Ökning av medianinkomsten

SCB presenterar siffror om inkomstutvecklingen i Sveriges kommuner. Man har mätt perioden från 2007 till 2012. Och i snitt steg medianinkomsten med 3,8 procent räknat i fasta priser. Stig … [Read more...]

Konjunkturinstitutet recenserar Regeringens budgetpropp

Konjunkturinstitutet konstaterar att Regeringens makroprognos för åren 2013, 2014 och 2015 är snarlik den egna. Under 2014 ökar BNP-tillväxten och BNP-tillväxten och man kan se en minskning av … [Read more...]

Tillväxtverket: IBIS – Gränsundersökningen om den svenska besöksnäringen

Tillväxtverket svara för statistiken om turismen och den svenska besöksnäringen. En del av underlaget är IBIS, en undersökning som bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare när de … [Read more...]

Federal Reserve – Fortsatta stödköp i stor skala

I stort sett alla trodde på att den amerikanska centralbanken Federal Reserve skulle avisera neddragningar av de omfattande stödköpen av olika slags räntepapper men så blev det inte. På onsdagen så … [Read more...]

Stig Björne om de svenska kommunernas tillstånd 2013

Stig Björne: De flesta kommunerna mår nog 2013 ganska bra generellt, men det beror på vilken typ av ”må bra”-faktor som man refererar till. Grundläggande för de svenska kommunerna välmående är … [Read more...]

Finansdepartementet så utvecklas ekonomin

Enligt Finansdepartementet så bedömer man att tillväxten förväntas bli låg 2013 för att sedan gradvis öka de närmaste åren. Under nästa år bedöms både exporten och investeringarna öka igen och bidrar … [Read more...]

Ökad sysselsättning

SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning (AKU) visar att sysselsättningen fortsätter att öka. I augusti 2013 var 4 766 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är en ökning med knappt 50 000 personer. … [Read more...]

Svag utveckling inom svensk industriproduktion

I juni ökade industrins produktion men under juli så var det åter en nedgång. Produktionen inom industrin minskade med 0,4 procent i juli jämfört med juni (säsongskorrigerat). Stig Björne Sett … [Read more...]

Stig Björne: Hushållen konsumerar mindre

Under sommarmånaderna juni och juli 2013 minskade hushållens konsumtion med 1,4 procent (rensat för säsong). Sett över tre månader från maj till juli var ökningen en halv procent (säsongrensat) i … [Read more...]

Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken presenterade i dagarna sitt beslut om styrräntan eller Reporäntan. Beslutet landade i att man låter räntan ligga kvar för att ge fortsatt stöd åt konjunkturuppgången och bidra till att … [Read more...]

Nordea spår vändpunkt

Nordea har presenterat sin senaste rapport om utvecklingen i ekonomin i Sverige och omvärlden. Nordea menar att Sverige har passerat ”den ekonomiska botten”. Man pekar generellt på att de akuta … [Read more...]

Nya jobb i restaurangbranschen?

Branschorganisationen för restauranger (bland annat) har presenterat en studie kring hur många nya jobb som har skapats sedan man minskade momssatsen från 25 till 12 procent. Enligt studien så har ca … [Read more...]

Svensk ”sparlåga” snart över

Det tror Handelsbanken i sin senaste analys och prognos över utvecklingen i Sverige och internationellt. Svensk BNP-tillväxt har varit svag sedan 2011, i genomsnitt på låga 1,3 procent under 2012 och … [Read more...]