Finansdepartementet så utvecklas ekonomin

Enligt Finansdepartementet så bedömer man att tillväxten förväntas bli låg 2013 för att sedan gradvis öka de närmaste åren. Under nästa år bedöms både exporten och investeringarna öka igen och bidrar då till att tillväxttakten för BNP tilltar.

Samtidigt väntas hushållens konsumtion öka i en snabbare takt, bland annat som en följd av sänkningar av inkomstskatten. Regeringens bedömning är att BNP ökar med 2,5 procent 2013, 3,6 procent 2014, 3,9 procent 2015 och 2,9 procent 2016. Skulle denna prognos slå in så är det en mycket stark utveckling som vi ser de kommande åren. Känns kanske väl optimistiskt. Men svuret är bäst.

Man bedömer att sysselsättningen och arbetskraften fortsätta öka i god takt under 2013 och 2014. Men ökningen i sysselsättningen blir inte tillräckligt stark för att arbetslösheten ska minska påtagligt. Arbetslösheten bedöms ligga kvar på omkring 8 procent nästa år. Arbetslösheten minskar först 2015. 2016 bedöms arbetslösheten ligga på sju procent.

Hela tabellverket Regeringen.se/xxx/content.pdf

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: