Konjunkturinstitutet recenserar Regeringens budgetpropp

Konjunkturinstitutet, Stig Björne AnalysKonjunkturinstitutet konstaterar att Regeringens makroprognos för åren 2013, 2014 och 2015 är snarlik den egna. Under 2014 ökar BNP-tillväxten och BNP-tillväxten och man kan se en minskning av arbetslösheten. På längre sikt, 2016–2017, är regeringen mer optimistisk om tillväxten (alltid lättare att var det…).

Stig Björne

Även Konjunkturinstitutet pekar på att underskottet i statsbudgeten ökar. Konjunkturinstitutet mer pessimistiska bedömning av den ekonomiska utvecklingen medför att man bedömer att det kommer att krävas aktiva beslut om budgetförstärkningar motsvarande ca 30 miljarder kronor 2015–2017 för att nå överskottsmålet. Om det offentliga åtagandet samtidigt ska bibehållas på 2013 års nivå krävs också betydande inkomstförstärkningar (skattehöjningar).

I 2014 år budget är den största enskilda åtgärden i statsbudgeten ett femte steg i jobbskatteavdraget motsvarande 12 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet bedömer att denna åtgärd leder till högre sysselsättning på lång sikt men med begränsad effekt på kort sikt. De positiva sysselsättningseffekterna av ytterligare jobbskatteavdrag är inte tillräckliga för att stärka de offentliga finanserna i ett långsiktigt perspektiv.

Konjunkturinstitutets prognos de närmaste åren i jämförelse med Regeringen

2012 2013 2014 2015 2016 2017
BNP, kalenderkorrigerad
Regeringen 1,1 1,2 2,6 3,3 3,5 3,1
Konjunkturinstitutet 1,1 1,1 2,6 3,3 2,9 2,6
Arbetslöshet, procent av arbetskraften
Regeringen 8,0 8,2 8,1 7,8 7,0 6,4
Konjunkturinstitutet 8,0 8,0 7,8 7,5 7,2 6,7
Sysselsatta
Regeringen 0,7 0,8 0,8 1,0 1,3 1,3
Konjunkturinstitutet 0,7 0,9 0,8 0,9 1,0 1,1
KPIF, årsgenomsnitt
Regeringen 1,0 1,0 1,3 1,5 1,7 1,9
Konjunkturinstitutet 1,0 1,0 1,2 1,7 1,9 2,0
Offentligt finansiellt sparande, procent av BNP
Regeringen -0,6 -1,2 -1,5 -0,4 0,4 1,1
Konjunkturinstitutet -0,6 -1,3 -1,5 -0,6 0,2 1,1

www.konj.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: