Nordea spår vändpunkt

Nordea har presenterat sin senaste rapport om utvecklingen i ekonomin i Sverige och omvärlden. Nordea menar att Sverige har passerat ”den ekonomiska botten”. Man pekar generellt på att de akuta problemen efter finanskrisen är lösta (är dem?) och att en hel del av saneringsarbetet kommit på plats.

Stig Björne

Nordea menar att vändpunkten är på väg och man bedömer att det blir en ljusare global konjunkturbild framöver. USA visar starka siffror och man räknar med en tillväxt på runt tre procent för USA nästa år. Därmed kan USA också vara något av motorn (som många gånger tidigare) i den globala tillväxten. Nordea pekar dock på att det finns riker med att FED trappar ned sitt stödpaket. Man tror också att det blir högre räntekostnader som delvis dämpar den globala konjunkturen. Efterfrågan på råvaror förväntas vara fortsatt svag de kommande åren vilket bidrar till att priserna är låga. Därmed påverkas länder som är råvaruberoende påverkas fortsatt negativt.

Nordea pekar på att på uppsidan kan en fortsatt ekonomiska ljusning i USA få global spridning och medföra en ”positiv spiral”. ”USA har överraskat många gånger och flexibiliteten i ekonomin är en styrka. Något långsammare nedtrappning av Fed, men också en mindre åtstramande politik i Europa skulle kunna lyfta tillväxttalen ytterligare”.

Nordea tror att den globala tillväxten kommer att ligga på runt fyra procent nästa år och 2015. Tillväxten i Europa bedöms ligga på en procent respektive 1,5 procent för samma period. Nordea räknar för svensk del med att 40 000 nya jobb tillkommer om året de närmaste åren.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: