Nya jobb i restaurangbranschen?

Branschorganisationen för restauranger (bland annat) har presenterat en studie kring hur många nya jobb som har skapats sedan man minskade momssatsen från 25 till 12 procent. Enligt studien så har ca 4 500 heltidstjänster skapats under 2013.

Stig Björne

Mätmetoden baseras på utbetalda lönesumman för restaurangbranschen. Den visar att under första halvåret 2013 ökade de utbetalda lönesummorna i restaurangbranschen med 7,5 procent. Detta jämfört med 2,1 procent för hela den privata arbetsmarknaden. Rensat för löneökningar motsvarar det cirka 4 500 nya jobb i hotell- och restaurangbranschen. Enligt undersökningen ska detta ska adderas till de cirka 6000 nya jobb som skapades under momssänkningens första år 2012.

Visitas vd Eva Östling säger att; ”Det är glädjande att det har skapats så många jobb på bara ett och ett halvt år. Att det är heltidsanställda vi pratar om gör inte saken sämre, det betyder att det kan vara väsentligt fler deltidsanställda som fått jobb också”, säger Visitas vd Eva Östling. Vidare tror hon att momssänkningen från 25 till 12 procent gett restaurangerna högre omsättning vilket möjliggjort för fler restauranger att anställa mer personal.

Visitas siffror baseras på en sammanställning från SCB kring lönesummor. En tidigare undersökning från Dagens Nyheter byggde på SCB:s arbetsmarknadsundersökning och den visade inte på någon ökning av antalet jobb. Visita hävdar att DN:s sätt att mäta ger kraftiga felmarginaler. Hotell- och restaurangfacket tror inte på undersökningen utan säger att man inte får signaler på att det skulle vara fler anställda på restaurangerna och att arbetslösheten i branschen fortsätter att vara hög, runt nio procent.

Det är fler som utvärderar momssänkningen och dess effekter så det är möjligt att det kommer ytterligare siffror över detta.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: