Ökad sysselsättning

SCB:s senaste Arbetskraftsundersökning (AKU) visar att sysselsättningen fortsätter att öka. I augusti 2013 var 4 766 000 sysselsatta i åldern 15-74 år. Det är en ökning med knappt 50 000 personer.

Stig Björne

Antalet arbetslösa uppgick till 377 000, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,3 procent. Allt enligt ”Orignaldata”. Antalet sysselsatta i åldern 15-24 år uppgick i augusti 2013 till 559 000, en ökning med 33 000 personer jämfört med samma månad föregående år. Antalet anställda ökade med hela 61 000 och uppgick till 4 280 000.

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 702 000 i augusti 2013 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,7 procent. Säsongrensat uppgick de arbetade timmarna i genomsnitt till 142,3 miljoner timmar per vecka. Trenden visar på en ökning av antalet arbetade timmar. Enligt säsongrensade data uppgick antalet arbetslösa till 406 000. Arbetslösheten, det vill säga andelen arbetslösa av arbetskraften, var 8,0 procent. Trenden visar på en minskning av såväl antalet som andelen arbetslösa.

Både originaldata och säsongsrensade data visar samma sak. Sysselsättningen är på väg upp och arbetslösheten på väg ned. Sedan återstår och se hur stark trenden är.

SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden

1000-tal Augusti
2013
Antal
Andel
procent
Juli
2013
Antal
Andel
procent
Juni
2013
Antal
Andel
procent
1. Befolkningen (=2+3) 7 161   7 157   7 154  
Män 3 623   3 621   3 619  
Kvinnor 3 538   3 537   3 535  
2. Arbetskraften (=2a+2b) 5 112 71,4 5 110 71,4 5 107 71,4
Män 2 689 74,2 2 688 74,2 2 686 74,2
Kvinnor 2 423 68,5 2 422 68,5 2 421 68,5
2a. Sysselsatta 4 708 65,7 4 704 65,7 4 699 65,7
Män 2 471 68,2 2 468 68,2 2 466 68,1
Kvinnor 2 237 63,2 2 235 63,2 2 233 63,2
Ungdomar 15-24 år 503 41,3 503 41,2 502 41,1
15-19 år 107 19,5 107 19,5 108 19,6
20-24 år 397 59,2 395 59,0 394 58,8
2b. Arbetslösa 404 7,9 406 7,9 408 8,0
Män 218 8,1 219 8,2 221 8,2
Kvinnor 186 7,7 187 7,7 187 7,7
Ungdomar 15-24 år 156 23,7 156 23,7 157 23,8
15-19 år 66 38,4 67 38,3 67 38,1
20-24 år 89 18,4 90 18,5 90 18,6
3. Ej i arbetskraften 2 049   2 048   2 047  
Män 933   933   932  
Kvinnor 1 115   1 115   1 114  

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: