Ökning av medianinkomsten

SCB presenterar siffror om inkomstutvecklingen i Sveriges kommuner. Man har mätt perioden från 2007 till 2012. Och i snitt steg medianinkomsten med 3,8 procent räknat i fasta priser.

Stig Björne

Noterbart är att medianinkomsten under 30 år minskade under perioden. I åldersgruppen 20–24 år var minskningen 14 procent för män och 4 procent för kvinnor. Störst inkomstökning hade åldersgruppen 45–49-år med drygt 10 procent. Bland de svenska kommunerna var det Kiruna kommun som hade störst inkomstökning för perioden. Där ökade medianinkomsten med nästan 11 procent. Ungefär var tionde kommun hade en ökning på 6 procent eller mer.

Samtidigt hade var tionde kommun negativ inkomstutveckling under perioden (vilket troligen beror på att befolningen minskade och därmed också de totala inkomsterna i kommunen).

Storstäderna skiljer sig mycket åt. Ökningen i Stockholm var nästan dubbelt så stor som i riket – 7 procent mellan 2007 och 2012 medan den i Göteborg var drygt 3 procent och i Malmö bara en halv procent.

Vad är det då som påverkar inkomsternas utveckling? Mycket gäller löneutveckling, arbetslöshet och ohälsotal men också de demografiska förändringarna (ökad eller minskad befolkning). Mellan 2007 och 2012 har reallönerna ökat, arbetslösheten har ökat och ohälsotalet har minskat. Läs mer på www.scb.se

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: