Riksbanken: Reporäntan ligger kvar

Riksbanken presenterade i dagarna sitt beslut om styrräntan eller Reporäntan. Beslutet landade i att man låter räntan ligga kvar för att ge fortsatt stöd åt konjunkturuppgången och bidra till att inflationen stiger mot målet på två procent.

Stig Björne

Riksbanken säger att ”Reporäntan behöver ligga kvar på denna låga nivå till dess att konjunkturen mer tydligt tagit fart och inflationen stigit ett tag”. Reporäntan väntas inte höjas förrän om ett år under hösten/vintern 2014. Tydligare tecken på förbättring

Bakgrunden till detta ”icke-beslut”, som man kanske kan kalla det, är att Riksbanken menar att den ekonomiska utvecklingen i både Sverige och omvärlden har förbättrats och varit varit i linje med Riksbankens prognos i juli. Man pekar på att det ser bättre ut i Eurozonens länder och att utsikterna för en fortsatt återhämtning i USA är goda.

Utvecklingen bidrar till att det blir en ljusare framtidsbild för Sverige. Utvecklingen på arbetsmarknaden har varit bättre och det finns ett ökat förtroende hos företagen och hushållen. Riksbanken tror också på en ökad svensk export i kombination med att hushållens konsumtion kommer att öka. Sammantaget bedömer man att tillväxten i Sverige kommer att öka vilket gör att sysselsättningen ökar och att arbetslösheten sjunker under 2014.

Man pekar på att inflationen fortsatt är låg och att den bedöms vara kvar på drygt
en. Riksbanken bedömer att inflationen kommer att stiga till ca två procent under 2015. Riksbankens bedömning av BNP är att den kommer att växa med 1,2 procent 2013, 2,7 procent 2014 och 3,6 procent 2015. Samma år spår man att arbetslösheten har sjunkit till drygt sju procent. Sammantaget är det alltså ett antal goda år framöver om man ska tro Riksbanken.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: