Stig Björne: Hushållen konsumerar mindre

Under sommarmånaderna juni och juli 2013 minskade hushållens konsumtion med 1,4 procent (rensat för säsong). Sett över tre månader från maj till juli var ökningen en halv procent (säsongrensat) i jämförelse med februari-april.

Stig Björne

Sett till jämförelse ett år bakåt i tiden så ökade hushållens konsumtion med 1,2 procent juli 2013 i jämförelse med juli 2012 (korrigerat för kalendern).

Statistiken kring hushållens konsumtion är enligt SCB en central konjunkturindikator då den står för ungefär 47 procent av Sveriges BNP. Sett till olika konsumtionsgrupper så ökade ”övriga varor och tjänster” med nära sex procent. För perioden maj till juli 2013 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 1,9 procent.

Utvecklingstal för juli månad 2013, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp Löpande priser Fasta priser Fasta priser, kalenderkorrigerat Vikt
  Juli 2013* Juli 2013* Juli 2013*  
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl utlandsposter) 2,9 2,2 2,3 1,9 1,2 2,1 0,92
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck 4,2 3,1 2 1,4 1 1,7 0,2
Beklädnadshandel 2,2 ‑0,3 4,8 ‑0,4 3 0,4 0,04
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning 2,4 2,9 0,8 1,8 0,6 1,8 0,27
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror ‑0,4 0,4 1,2 2,4 1,1 3 0,03
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon 1,9 ‑0,3 2,7 0,8 0,3 1,1 0,15
Post- och telekommunikationer ‑0,3 ‑1,7 ‑0,7 ‑1,1 ‑1 ‑1 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster 1,3 0,9 4,6 3,9 2,7 4,3 0,1
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice 5,3 4,8 2,3 2,6 2,2 3 0,06
Övriga varor och tjänster 9,8 8,6 8,1 6,5 5,7 6,7 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: