Svag utveckling inom svensk industriproduktion

I juni ökade industrins produktion men under juli så var det åter en nedgång. Produktionen inom industrin minskade med 0,4 procent i juli jämfört med juni (säsongskorrigerat).

Stig Björne

Sett ett år bakåt, juli 2012, så minskade produktionen med hela 5,2 procent vilket är en avspegling av den minskade efterfrågan i världen. Tremånaders-utvecklingen var fortsatt negativ och minskade med 2,2 procent i perioden maj-juli jämfört med februari-april.

Störst var nedgången inom övrig tillverkningsindustri medan motorfordonsindustrin likt utvecklingen på månad utvecklades starkast.

Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Andel av
förädlings‑
värde
2012
jul/jun
2013
[1]
maj‑jul/
feb‑apr
2013
[1]
jul 2013/
jul 2012
[2]
B+C Utvinning av mineral, tillverkningsindustri 100 ‑0,4 ‑2,2 ‑5,2
Industri för insatsvaror exkl energi 39,3 0,1 ‑0,3 ‑7,8
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D) 2,1 ‑4,1 ‑1,5 ‑12,2
Industri för investeringsvaror 36,8 ‑1,0 1,0 ‑3,6
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 19,6 1,6 ‑1,8 0,7
Industri för varaktiga konsumtionsvaror 2,1 2,9 ‑3,5 ‑10,8
B Gruvor och mineralutvinningsind 5,4 ‑20,5 ‑6,8 ‑25,4
C Tillverkningsindustri 94,6 0,6 ‑1,4 ‑3,7
10-12 Livsmedelstillverkning 7,5 2,6 ‑0,6 0,9
13-15 Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind 0,7 ‑5,9 2,8 ‑1,4
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 3,4 ‑1,4 ‑3,0 ‑14,6
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 6,0 5,2 ‑1,2 ‑0,1
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,6 ‑1,5 ‑4,4 ‑11,1
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 2,1 ‑4,5 ‑1,5 ‑12,2
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 13,6 1,6 ‑4,1 0,9
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,9 2,5 ‑0,1 ‑2,8
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 2,7 5,5 0,9 5,3
24 Stål- och metallverk 4,3 4,1 0,5 1,0
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 9,1 2,3 ‑0,6 ‑14,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 8,3 ‑7,6 ‑2,2 ‑17,2
27 Industri för elapparatur 3,4 4,7 4,3 ‑6,7
28 Övrig maskinindustri 12,6 ‑1,1 5,5 ‑5,5
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 8,7 8,5 9,6 31,6
30 Annan transportmedelsindustri 2,5 3,8 ‑0,7 ‑13,8
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 5,1 ‑0,1 ‑8,4 ‑9,7

1) Kalender- och säsongrensade tal.
2) Kalenderkorrigerade tal.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: