Tillväxtverket: IBIS – Gränsundersökningen om den svenska besöksnäringen

Tillväxtverket svara för statistiken om turismen och den svenska besöksnäringen. En del av underlaget är IBIS, en undersökning som bygger på cirka 20 000 intervjuer med utländska besökare när de lämnar Sverige (vid de mest använda gränspassagerna).

Stig Björne

2012 ökade det totala antalet utländska besök till Sverige med 600 000 eller 3,9 procent. Totalt gjordes 16 miljoner utländska besök under 2012. Dessa besök fördelade sig enligt nedan.

  • 32 procent (35) var endagsbesök. motsvarande 5,1 (5,4) miljoner besök.
  • 68 procent (65) var flerdagsbesök, motsvarande 10,9 (10,0) miljoner besök.
  • För 80 procent (83) var huvudsyftet privatresa, motsvarande 12,8 (12,8) miljoner besök.
  • För 20 procent (17) var huvudsyftet affärsresa, motsvarande 3,1 (2,6) miljoner besök.

Precis som tidigare år är majoriteten av alla besöken från våra nordiska grannländer Danmark, Norge och Finland. Tillsammans stod man för 55 procent av den totala inkommande turismen. Tyskland stod för över 12 procent av besöken. Den största marknaden utanför Europa var USA med nära 500 000 besök.

20 procent av alla besök var affärsresor och 80 procent var privatresor. Det innebär att 3,1 miljoner besök tillhörde kategorin affärsresor och 12,8 miljoner privatresor. Under 2012 ökade affärsresandet med 22 procent medan antalet privatresenärer ökade marginellt. Vilka aktiviteter ägnar de sig åt?

I genomsnitt spenderade utländska resenärer totalt 800 svenska kronor per person och dag under sitt besök i Sverige det är något högre än 2011 då motsvarande siffra var 725 SEK. Mest per person och dag spenderar besökare från Ryssland, 1114 SEK  

Storstadsregionerna tog emot majoriteten av besöken. Stockholms län hade 6,7 miljoner besök, Sydsverige (inklusive centrala Malmö) 3,9 miljoner och Västsverige (inklusive centrala Göteborg) 4 miljoner.

Läs och ladda ned undersökningen här

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.

%d bloggare gillar detta: